Contextuele hulpverlening

We leven in verbondenheid met anderen. Het is niet de vraag of ons gezin van herkomst ons beïnvloedt, maar hoe. Allerlei levensvragen hebben vaak een link met wat door generaties heen gegeven en ontvangen is. Dat is de kern van de contextuele benadering. Heel vaak ervaren we, dat we steun hebben aan de mensen om ons heen. Daar groeien we als mens door. Soms ontbreekt die steun echter en bezeren we ons aan het onrecht wat er in deze relaties is of is geweest; Daar moeten we in ons leven een antwoord op vinden. De contextuele hulpverlening kan daarbij helpen. We kijken met elkaar in een aantal sessies naar jouw levensverhaal en zoeken naar steunbronnen en naar herstel van relaties.

Vaak werken we met een genogram. Dat is een soort stamboom, waarmee we jouw familie in kaart brengen. Bij contextuele hulpverlening draait het immers  niet alleen om jou als degene, die begeleiding ontvangt. Ook de mensen met wie jij een belangrijke relatie hebt, worden als het ware betrokken in het gesprek, ook al zitten ze  niet in de spreekkamer.  De band tussen ouders en kinderen is onverbrekelijk (zelfs als er afstand of een breuk is).

In contextuele hulpverlening zoeken we naar herstel. Deze manier van werken is zowel herstellend en hoopgevend, als preventief.  Ieder mens kan leren verantwoordelijkheid te nemen voor zijn  eigen keuzes en tegelijk rekening te houden met de belangen van anderen.  Geven en ontvangen  moet in balans komen.  De contextuele benadering staat voor een respectvolle benadering van alle betrokkenen. Het doel is vrijheid verwerven en de kwaliteit van relaties verbeteren.

Werkwijze: Als je je aangemeld hebt, krijg je een intakeformulier toegestuurd. Daarna plannen we een serie van 5 gesprekken, met een eventuele verlenging van weer 5 gesprekken.

Als je er voor voelt, kunnen we eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plannen.