Supervisie

Supervisie is een leertraject, waarin aandacht wordt besteed aan je persoonlijke leervragen die met je werk te maken hebben. Je leert reflecteren op je eigen werkstijl. Daardoor krijg je zicht op welke situaties problemen opleveren, waar dit mee te maken heeft en hoe je er mee om kunt gaan. M.a.w. je wordt geconfronteerd met invloeden uit het verleden, waar je in je huidige werk last van hebt en wat een uitdaging vormt voor de toekomst. Je leert om je denken, voelen, willen en handelen goed op elkaar af te stemmen en om gezond te functioneren in je werkrelaties. Het doel is, dat je beter gaat functioneren in je werk. Supervisie is geschikt voor werknemers en stagiaires in mensgerichte beroepen, zowel voor ervaren als voor startende beroepskrachten. Supervisie kan individueel gegeven worden en in groep van 2 of 3 supervisanten.

 

Werkwijze: Als je je aangemeld hebt, plannen we een serie van 10-15 supervisie sessies.

Coaching

Coaching is een begeleidingstraject, waar jij als individu door mij als coach wordt ondersteund. Bij coaching werken we altijd met je eigen persoonlijke leerdoelen. Het helpt je om zicht te krijgen op je eigen functioneren. De bedoeling is, dat je van daaruit adequaat gedrag aanleert, waardoor jij je verder ontwikkelt en beter gaat functioneren in concrete situaties.

 

Werkwijze:  Als je je aangemeld hebt, plannen we een serie van 1-5 coaching sessies.

Begeleide intervisie

Intervisie is een vorm van collegiale ondersteuning waarbij een groep medewerkers met elkaar meedenkt over werkgerelateerde vragen. Het is niet de bedoeling, dat je meteen oplossingen aandraagt, maar dat je op een methodische manier elkaar de juiste, reflecterende vragen leert stellen. Hierdoor ontstaat er inzicht en vinden jullie met elkaar oplossingen voor deze werkgerelateerde vragen. Intervisie gebeurt in een vaste, niet hiërarchische groep van 3-8 personen. Intervisie vraagt wel een bereidheid van de medewerkers om te reflecteren. Het is verstandig om eerst een aantal intervisiesessies onder begeleiding van een ervaren supervisor/ intervisiebegeleider te laten plaatsvinden, zodat daarna de medewerkers zelfstandig hun eigen intervisie kunnen vormgeven. Het is een zeer goede vorm van deskundigheidsbevordering.

 

Werkwijze:  Als een instelling mij benaderd heeft om begeleide intervisie te gaan geven, hecht ik er waarde aan om  eerst een oriënterend gesprek te hebben met de teamleider of opdrachtgever. Dit 1e gesprek is kosteloos; alleen de reiskosten moeten vergoed worden. Als de intervisie door kan gaan, plannen we 5 sessies van begeleide intervisie.